19/03/20  Tin của trường  258
Sau diến biến phức tạp của dịch cúm CORONA thì Sở GD tỉnh BL quyết định cho các em nghỉ học
 25/04/16  Tin của trường  592
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Chu Văn An.